Ako najvhodnejšie naplánovať svoju kampaň na sociálnych sieťach a čo vlastne slovíčko kampaň znamená? Kampaň je uverejňovanie vhodného obsahu neplatenou, ale častejšia aj platenou formou, ktorá má určitú kontinuálnosť. Niektoré kampane trvajú dlhší čas a iné zase kratší. Kampane sa najčastejšie využívajú v prípade, že chcete odkomunikovať nový produkt alebo službu, spoluprácu alebo nový projekt vašej značky. Ako efektívnu kampaň na sociálnych sieťach pripraviť? V krátkosti vám v tomto článku vysvetlíme niekoľko doležitých krokov, ktoré by mala každá väčšia či menšia kampaň mať.

Stanovte si dĺžku trvania kampane

Vo veľkej väčšine prípadov trvajú takéto marketingové kampane pomerne dlho a bývajú taktiež intenzívne, ale nemusíte mať hneď obrovskú kampaň ako napríklad jeden z telekomunikačných operátorov. Kampaňou môžeme nazvať aj niekoľko príspevkov na jednu tému naprieč sociálnymi sieťami, ktoré chcete podporiť určitým rozpočtom. Ak budete postupovať aj k takýmto menším aktivitám ako ku určitému projektu, jednoznačne dosiahnete lepšiu konzistentnosť a nebude príspevky uverejňovať len tak, ako vás napadne.

Na druhej strane môže byť kampaň intenzívna aj menej intenzívna. Môžete si napríklad stanoviť, že určitý typ obsahu, napríklad to, akým spôsobom sa vaša značka venuje udržateľnosti, budete uverejňovať dvakrát do mesiaca. Vždy si však stanovte dĺžku, aký čas bude vaša kampaň prebiehať.

Vytvorte obsah, ktorý budete na kampaň využívať

Skvelé taktiež je, ak máte už vopred pripravený obsah, ktorý budete na vašu kampaň využívať. Platí, že je vždy najlepšie, ak obsah na jednotlivých sociálnych sieťach nekopírujete. Snažte sa pozmeniť uverejnený text, formát alebo úplne zmeňte celý typ príspevku. Samozrejme, neváhajte využívať rovnakú tému, ale na sociálnych sieťach sa vždy nosí originálnosť.

Ak budete mať vopred vytvorený obsah vašej kampane, a teda čo chcete uverejňovať, budete hneď vidieť, či vaša kampaň spolu ladí, či je zaujímavá a či spĺňa parametre, ktoré ste si stanovili.

Stanovte si rozpočet na kampaň a tiež jeho rozdelenie

Chcete do kampane vložiť aj nejaký rozpočet a financie? V praxi platí, že napríklad v prípade Facebooku bude zásah bez platenej podpory takmer nulový, a to aj v prípade, že máte mnoho fanúšikov. Je preto škoda vytvárať skvelý obsah, ak ho nikto nevidí. S Instagramom alebo sociálnou sieťou Linkedin je to podobne. Čo sa týka TikToku, jeho slovenská verzia zatiaľ neumožňuje vytváranie platenej formy podpory. Využiť však môžete napríklad spoluprácu prostredníctvom influencerov.

Ak už máte stanovený rozpočet, rozložte si ho do obdobia, počas ktorého ho chcete čerpať. Rozpočet môžete využívať na podporu už uverejnených príspevkoch alebo len na samostatnú reklamu na sociálnych sieťach.

Definujte si cieľ kampane a vašu cieľovú skupinu

Veľmi dôležité je vždy v kampani stanoviť si, čo ňou chcete dosiahnuť. Chcete zvýšiť počet vašich fanúšikov na jednotlivých sieťach, zvýšiť angažovanosť publika alebo zvýšiť predaj. Nedávajte si pri kampaniach zbytočne veľa cieľov a zároveň svoj grafický či textový odkaz zameriavajte na tento cieľ. Rovnako môžete zamerať rôzne aj platenú reklamu na sociálnych sieťach s rôznymi cieľmi, preto to využite.

Podobne môžete na sociálnych sieťach veľmi jednoducho a efektívne definovať, koho chcete svojou kampaňou zaujať. Môže sa stať, že má váš produkt veľmi špecifickú cieľovú skupinu, ale aj ak aj napríklad nie, nesnažte sa zasiahnuť úplne každého. Na sociálnych sieťach si tiež môžete vytvárať takzvané looklike publikum alebo remarketingové kampane.

Ak sa budete držať týchto základných krokov, veľmi pravdepodobne môžete vytvoriť kampaň na sociálnych sieťach, ktorá bude úspešná! Testujte, merajte a kontrolujte taktiež jej efektivitu vďaka rôznym ukazovateľom, ktoré sociálne siete zobrazujú.