Čo je PPC Reklama ?

PPC je skratka z anglického výrazu „pay per click,“ teda platenie za kliknutie.

Základným rozdielom medzi klasickým billboardovým, novinovým či televíznym reklamným formátom je ten, že platíte až vtedy, keď reklama niekoho zaujme a klikne na ňu

Kde sa používa ?

PPC reklama sa používa iba v online prostredí, čiže na internete. Formát reklamy môže byť rôzny. Najčastejšie sa využívajú bannery (obrázky) a textové reklamy, teda výsledky vyhľadávania napr. v Google. Reklamným formátom však môže byť aj video, animovaný obrázok (HTML5), 3D fotka, zobrazovacie okno a mnoho ďalších.

V čom je ich výhoda ?

Pokiaľ sa rozhodnete napríklad pre vešanie plagatov alebo televíznu rekalmu, uvidia ju aj ľudia, ktorí nemajú reálny záujem o váš produkt či službu. Pre skupinu, pre ktorú reklama nie je určená môže zanechať negatívny dojem vašej spoločnosti.

Nerozdivel od PPC reklamy, ktorú je možné nastaviť tak, aby sa zobrazovala len ľudom, ktorý majú o daný produkt záujem. Viete si vybrať cielenie podľa veku, pohlavia, geografickej lokácie, záujmov, tém, histórie prehliadania stránok, vyhľadávania konkrétnych výrazov či vykonania konkrétnej akcie na vašej stránke v minulosti.