Marketingová komunikácia je proces, ktorý umožňuje efektívny prenos informácií medzi podnikom a verejnosťou. Mnohí historici tvrdia, že jej počiatok siaha až od staroveku, kedy si obchodníci vešali nad dvere svojich dielní a obchodov nápisy a vývesné štíty. Starí Babylončania, Gréci a Rimania využívali túto prvú formu reklami na svoje zviditeľnenie. Avšak, keďže v tej dobe vedel len málokto čítať, na vývesných štítoch viseli rôzne symboli a znaky ako napríklad: topánka na znak obuvníka, nožnice na znak krajčíra.

Historický prehľad komunikačných aktivít

V stredoveku si už obchodníci začali najímať svojich poslíčkov, aby oznamovali ich príchod ľuďom. Prvá mohutá reklama sa spustila až vznikom kníhtlače, čo bolo okolo roku 1440. V polovici 19. storočia sa postupne začali ukazovať prvé masívne reklamné kampane, ktoré propaovali nové vynálezy ako napríklad radio, gramofón alebo automobil. S príchodom týchto technologických noviniek prišiel aj vznik prvých veľtrhov, ktoré boli len pokračovaním starovekých trhov. K rozvoju reklamnej a obchodnej činnosti prišlo tiež ešte v 19. Storočí, kedy vznikli prvé propagačné materiály ako napriklad: neónové nápisy, reklamné časopisy, letáky, kalendáre, transparenty  taktiež aj vznik periodickej tlače, vznik televízie, filmu a rozhlasu. K týmto všetkým reklamným prostriedkom sa pridal aj koncom 20. Storočia internet.   

                                                                                                              

Dá sa povedať, že historický vývoj reklamy a propagácie bol aj na našom území, vtedajšom Česko-Slovensku, takmer zhodný s tým európskym. Avšak totalitný režim  do značnej miery spomalil vývoj propagácie. V roku 1989 sa stala propagácia naozaj nevyhnutná a tento rok teda môžeme považovať za prelomový v tejto oblasti, pretože naša ekonomika prešla na trhový model. Toto bolo obdobie, kedy podnikom ktoré sa venovali reklamnej činosti začal narastať kapitál, vznikol reklamný trh a monopolné agentúry ako Rapid a Merkur začali pociťovať konkurenciu. K lepšej sitácií prispela aj naša vtedajšia legislatíva.                                                                                                                   

V minulosti bola najbeženšie využívaná forma reklamy nepriama, neosobná komunikácia. Jej hlavnými prednosťami boli hlavne nízke jednotkové náklady a zásah veľkého počtu ľudí. Ďalšou výhodou bol napríklad aj emocionálny vplyv na cieľovú skupinu. Avšak podstatnými mínusmi tejto formy reklamy bola informačná presýtenosť a hlavne jednosmerný tok informácií, cez ktorý nebola firmám umožnená spätná väzba.


Ďakujeme Vám za každé zdieľanie na sociálnych sieťach! Viac našich článkov si môžete prečítať na našom Webe: https://www.akan.digital/3271-2/


Použitá literatúra:

https://www.investopedia.com/terms/p/product-placement.asp


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *